Ny teknologi kan spare samfunnet milliarder i strømkostnader 

 

Vi blir oppfordret til å lade biler, vaske klær og dusje når strømprisen er lav. I tillegg forteller vi barna at de må skru av lyset og panelovnen når de går fra rommet. Men det finnes mer effektive tiltak vi kan gjøre i 2022 for både å redusere forbruk og når på døgnet vi bruker strøm.  

  

Tusenvis av private og offentlige bygg inneholder for eksempel varmtvannsberedere, ovner og annet teknisk utstyr som ble installert lenge før «smarthjem» ble et begrep. Det betyr at mange kunder bruker mer og dyrere strøm enn de trenger. Mens det er vanskelig å gjøre noe med været, er det nå enkelt å gjøre med det sistnevnte problemet. Ny teknologi gir oss muligheten til å gjøre gamle installasjoner «smarte» uten å måtte bytte dem ut. Det gjør det både enklere og rimeligere enn før å velge energieffektive og mer miljøvennlige løsninger.  

  

Det finnes i dag eksempelvis teknologi som sørger for at din gamle varmtvannstank varmes opp når strømprisen er lavest, og teknologi som får ventilasjonsanlegg og varmepumpe til å snakke sammen. Tar vi i bruk dette vil det sørge for at husstander, næringsbygg og skoler får lavest mulig strømforbruk.   

 

Det har vært mye fokus på å bytte strømleverandør med en ambisjon om å redusere strømutgifter. Viktigere enn dette er å faktisk redusere forbruket og bruke strøm på ulike tider på døgnet for å redusere trykket på strøm nettet som igjen vil bidra til en reel reduksjon i kostnadene, både for oss som forbruker og samlet som samfunn. 

 

Bare ved å optimalisere strømforbruket på varmtvannstanken og elbilladeren kan en normal norsk husstand spare store beløp årlig. Det er bare å tenke seg hvilke besparelser man kan oppnå dersom smartstyring også implementeres på sykehus, sykehjem, skoler osv. Å styre bruken av energikrevende installasjoner til tider på døgnet hvor strømmen koster mindre vil både spare skattebetalerne for penger, og bidra til å redusere pristoppene om morgenen og på ettermiddagen. 

 

Redusert strømforbruk vil også bidra til å minske det totale miljøfotavtrykket, i tider hvor vi er nødt til å importere kraft fra kullkraftverk og andre ikke-fornybare kilder.  

 

Teknologien er her allerede, men for å utnytte fordelene trenger vi hjelp fra fremsynte og handlekraftige politikere. For å hjelpe til med å endre strømforbruket i private hjem og næringsbygg bør myndighetene bidra med kunnskap, informasjon og eventuelt økonomiske støtteordninger. Den norske elbilsuksessen har vist hvor vellykket en slik strategi kan være når det gjelder å endre nordmenns forbruksvaner. Enova er et annet eksempel. Men nå både kan – og bør vi tenke større.   

  

Jeg er overbevist om at mange gjerne vil utnytte mulighetene den nye teknologien gir når de ser at de både kan spare penger og miljøet uten å måtte skifte ut varmtvannsberederen, eller bytte ut alle panelovnene i huset.  

   

Det er lurt for både lommeboka og miljøet å tenke smart – også i «dumme» hus.    

  

  

Michael Jacobs  

Teknologioptimist og  CEO – Fell Tech 

Ny teknologi kan spare samfunnet milliarder i strømkostnader Take me back to news page